Seminarie Brugge

In het bisdom Brugge is het Grootseminarie het diocesaan huis voor de opleiding en permanente vorming van de bedienaars van de eredienst: diocesane priesters, permanente diakens en parochie-assistenten. Daarnaast fungeert het Grootseminarie voor een breed publiek als een centrum voor christelijk vormingswerk op het vlak van theologie, spiritualiteit en pastoraal.
» Meer Over ons...

Grootseminarie Brugge

Bibliotheek & Archief

Het Grootseminarie te Brugge beschikt over een omvangrijke en gespecialiseerde bibliotheek van méér dan 250.000 banden en 180 lopende tijdschriften

Academiejaar 2016 - 2017

      » Academiejaar 2016 - 2017

Theologische Academie

      » Theologische Academie            2016 - 2017

   VESPERDIENSTEN

   - 4 en 18 december - 21u00
   - 8 en 15 januari 2017 - 21u00
   - 5 en 19 februari 2017 - 21u00
 

Roepingenzondag

 »  Bijbels portret van een geroepene  »  Gebeden om roepingen  »  Brief van de Vlaamse bisschoppen Grootseminarie