Grootseminarie Brugge Grootseminarie

In het bisdom Brugge is het Grootseminarie het diocesaan huis voor de opleiding en permanente vorming van de bedienaars van de eredienst: diocesane priesters, permanente diakens en parochie-assistenten. Daarnaast fungeert het Grootseminarie voor een breed publiek als een centrum voor christelijk vormingswerk op het vlak van theologie, spiritualiteit en pastoraal.
» Meer Over ons...

Grootseminarie Brugge

Vorming

Grootseminarie Brugge

Bibliotheek & Archief

Het Grootseminarie te Brugge beschikt over een omvangrijke en gespecialiseerde bibliotheek van méér dan 250.000 banden en 180 lopende tijdschriften


Kerstmarkt 2015

School voor geloof - nov. 2015

Academiejaar 2015 - 2016

      » Academiejaar 2015 - 2016

Theologische Academie

      » Theologische Academie            2015 - 2016
Voorbeden
 » Voorbeden  » Gebeden om roepingen

Vesperdiensten
   - 6 en 20 december
   - 10 en 17 januari 2016
 

Roepingenzondag

 »  Bijbels portret van een geroepene  »  Gebeden om roepingen  »  Brief van de Vlaamse bisschoppen