Grootseminarie Brugge Grootseminarie

In het bisdom Brugge is het Grootseminarie het diocesaan huis voor de opleiding en permanente vorming van de bedienaars van de eredienst: diocesane priesters, permanente diakens en parochie-assistenten. Daarnaast fungeert het Grootseminarie voor een breed publiek als een centrum voor christelijk vormingswerk op het vlak van theologie, spiritualiteit en pastoraal.
» Meer Over ons...

Grootseminarie Brugge

Vorming

Grootseminarie Brugge

Bibliotheek & Archief

Het Grootseminarie te Brugge beschikt over een omvangrijke en gespecialiseerde bibliotheek van méér dan 250.000 banden en 180 lopende tijdschriften

Grootseminarie Brugge
Grootseminarie       » Open lesdag 2015

Academiejaar 2015 - 2016

      » Academiejaar 2015 - 2016

Theologische Academie

      » Theologische Academie            2015 - 2016
Homilie
 » Homilie uitvaart pr. N. Bonte

Voorbeden
 » Voorbeden  » Gebeden om roepingen

Vesperdiensten
   - 14 en 28 februari 2016
   - 6 en 20 maart 2016
   - 17 april 2016
   - 1 mei 2016
   - 5 en 19 juni 2016
 

Roepingenzondag

 »  Bijbels portret van een geroepene  »  Gebeden om roepingen  »  Brief van de Vlaamse bisschoppen