Grootseminarie Brugge Grootseminarie

In het bisdom Brugge is het Grootseminarie het diocesaan huis voor de opleiding en permanente vorming van de bedienaars van de eredienst: diocesane priesters, permanente diakens en parochie-assistenten. Daarnaast fungeert het Grootseminarie voor een breed publiek als een centrum voor christelijk vormingswerk op het vlak van theologie, spiritualiteit en pastoraal.
» Meer Over ons...

Grootseminarie Brugge

Vorming

Grootseminarie Brugge

Bibliotheek & Archief

Het Grootseminarie te Brugge beschikt over een omvangrijke en gespecialiseerde bibliotheek van méér dan 250.000 banden en 180 lopende tijdschriften
Grootseminarie

Academiejaar 2015 - 2016

      » Academiejaar 2015 - 2016
Grootseminarie       » Gaststudent

Theologische Academie

      » Theologische Academie            2015 - 2016

BibliotheekMomenteel kan de permanentie
tijdens de openingsuren niet verzekerd
worden door onvoorziene
omstandigheden.
Ontleningen steeds mogelijk na
afspraak via
bib@grootseminariebrugge.be
of 050 / 33 02 62. (tijdens kantooruren).

Voorbeden
 » Voorbeden  » Gebeden om roepingen

Vesperdiensten
   - 27 september
   - 11 en 25 oktober
   - 8 november
   - 6 en 20 december
   - 10 en 17 januari 2016
 

Roepingenzondag

 »  Bijbels portret van een geroepene  »  Gebeden om roepingen  »  Brief van de Vlaamse bisschoppen