CCV
Studie en bezinningssessie

› Initiatief van CCV Centrum voor Christelijk Vormingswerk
in het bisdom Brugge verzorgd door de professoren van het Grootseminarie
 

Naar het einde van het werkjaar toe en voor het begin van de zomervakantie gaat op Grootseminarie te Brugge een meerdaagse studie- en bezinningssessie door. Een bepaald onderwerp wordt er belicht vanuit verschillende invalshoeken voor een breed publiek. De liturgie van de Kerk vormt het bezinnende kader.

 

Editie 2016

Barmhartig zoals de Vader

De vele gezichten van barmhartigheid


van maandag 4 juli tot woensdag 6 juli 2016

Er komt heel wat in beweging rond barmhartigheid in het jubeljaar van barmhartigheid. De pauselijke brief Misericordiae Vultus nodigt ons uit om "onze blik gericht te houden op de barmhartigheid om zelf metterdaad teken te worden van het handelen van de Vader" (par.3). Barmhartigheid roept vele vragen op en heeft vele gezichten.

Hoe begrijpen we barmhartigheid vanuit het Oude en het Nieuwe Testament? Kijken we anders naar barmhartigheid vanuit de katholieke traditie dan vanuit de islamitische? Zet het sacrament van vergeving ons op weg naar barmhartigheid? Kunnen we groeien naar barmhartigheid in ons dagdagelijks leven en werken? Getuigen de kunsten van barmhartigheid? Zijn er grenzen aan barmhartigheid?

Het zijn maar enkele van de vragen waar verschillende sprekers op ingaan. Deze sprekers zorgen voor diverse invalshoeken. Na enkele uiteenzettingen die de fundamenten van de theologische reflectie omtrent barmhartigheid belichten, wordt het thema geconcretiseerd aan de hand van enkele actuele kwesties.

De lezingen en getuigenissen worden verzorgd door Stefaan Franco, Hans Debel, Laura Tack, Didier Pollefeyt, Koen Vanhoutte, Mieke Kerckhof, Jan Christiaens, Rik Beernaert, Anja T'Kindt, Leo De Weerdt, Jean-Marie Eggermont, Christine Geloen, Marianne Lambert, Anne Moerman, Inge Lutters, Marian Vanacker, Luc Van Looy, Ellen Van Stichel, Na´ma Lafrarchi en Philippe Hallein.

Op dinsdagavond 5 juli om 20 uur spreekt
mgr. Luc van Looy
bisschop van Gent en
voorzitter van Caritas Europa
Barmhartigheid overwint onverschilligheid
Deze lezing staat open voor wie niet aan de sessie deelneemt. Wie enkel naar deze lezing komt, betaalt ter plaatse € 5,00.

Je schrijft in voor vrijdag 24 juni 2016.
»» download programma
»» download inschrijvingsformulier

De Studie-en bezinningssessie wordt georganiseerd door het
CCV, Partner in Christelijk Vormingswerk. CCV