De Bibliotheek            







De boeken van de Duinenabdij » 3

Een tweede belangrijke bron voor de historische boekenverzameling van het seminarie is nauw verbonden met haar huidige huisvesting: de gebouwen van de voormalige Duinenabdij. In mei 1627 verlieten een vijftigtal cisterciŽnzermonniken de duinen van Koksijde om zich te Brugge aan de Potterierei te vestigen. Door de jaren heen bouwden zij op hun nieuwe woonplaats een indrukwekkend patrimonium uit, ook op het literaire vlak. Men neemt aan dat het totale boekenbestand (manuscripten en gedrukte werken) bij de opheffing van de abdij in 1796 ongeveer 12.000 titels bedroeg. Daar hoort ook het boekenpatrimonium van de voormalige Ter Doestabdij bij die reeds in de Bibliotheca Dunensis geïntegreerd was.

Onder dreiging van de nakende Franse bezetting hadden de laatste monniken een belangrijk deel van de kloosterbibliotheek in veiligheid kunnen brengen. Het ander gedeelte ging, samen met de boeken uit de andere opgeheven kloosters, over naar de nieuw opgerichte Bibliothèque de l'École Centrale van het Leiedepartement. Deze laatste collectie is in 1814 overgegaan naar de stad Brugge en vormt de eerste kern van de tegenwoordige Stadsbibliotheek.

Het gedeelte dat aan de nationalisatie onttrokken was, behoorde rechtens toe aan de laatst overlevende Duinenheer, Nikolaas De Roover. Bij zijn dood was het lot van de boeken echter niet geregeld. De toenmalige bisschop van Brugge - Mgr. Franciscus-Renatus Boussen (1834-1848) - had de boekenschat echter goed in het oog gehouden en liet een akkoord opmaken met zijn erfgenamen, de nichten van De Roover. Eind mei 1833 betaalde Boussen hen 1.733 Frank voor de manuscripten en boeken van het fonds van de Duinenabdij.

Op deze wijze kwam een belangrijke partij gedrukte boeken uit Ter Duinen in de seminariebibliotheek terecht. Dit fonds omvat de grote uitgaven op het gebied van de scientia sacra en de geschiedenis uit de late 16de en de eerste helft van de 17de eeuw. De gedrukte werken getuigen van het geestelijke reveil dat in deze periode de Duinenabdij kenmerkte met auteurs als Pybes de Adama, Adrianus Meuleman, historicus en prior van de Duinen Carolus de Visch, de moralist Johannes Caramuel y Lobkowitz, de Spaanse cisterciŽnzer Henriquez. Kenmerkend is het kleine zwarte kruisje als eigendomsteken van de Bibliotheca Dunensis op de eerste en laatste bladzijde van ieder boekwerk.
Mgr. Boussen
De reeds genoemde bisschop van Brugge, Mgr. Boussen, achttiende bisschop - de eerste van het heropgerichte bisdom - had nog op twee andere wijzen belangrijke invloed op de geschiedenis van de seminariebibliotheek. Vooreerst bracht hij de boeken Van Susteren terug uit Roeselare om ze in het nieuwe seminarie een plaats te geven. Daarnaast liet hij de bibliotheekzaal boven de refter opnieuw inrichten.

Oude bibliotheek




De oude bibliotheek van de abdij Ter Duinen (uit O. Delepierre, Album Pittoreque, Bruges, 1837) De huidige bibliotheek bevindt zich nog steeds op dezelfde plaats, maar werd in twee etages georganiseerd.

 

 

« vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | volgende pagina »

Voetnoten

« 3 We beperken ons tot de gedrukte werken en gaan niet in op de rijke handschriftencollectie van de Duinenabdij die ten dele in het Archief van het Grootseminarie en ten dele in de Brugse Stadsbibliotheek bewaard wordt. Zie hiervoor R. VANDER PLAETSE, Index van de handschriften van het Grootseminarie van Brugge en M. SMEYERS & B. CARDON, Vier eeuwen Vlaamse miniatuurkunst in handschriften uit het Grootseminarie te Brugge, in A. DENAUX & E. VANDEN BERGHE (red.), De Duinenabdij en het Grootseminarie te Brugge, p. 125 - 135 resp. 137 - 188.