De abdij Ten Duinen in Brugge

 de onvoltooide droom van abt Robert Campmans

Brigitte Beernaert in: L. Busine & L. Vandamme 'Besloten Wereld Open Boeken. Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuele kunst' in het kader van Brugge 2002, Tielt, 2002, p. 30-43 / Een uitgave van Lannoo

Een historische monumentenbeschrijving

» Tijdsituering
» Brugge
» De verstedelijking van de monastieke beweging
» De cisterciënzermonniken van Ten Duinen naar Brugge
» De cisterciënzers en stedenbouw
» De bouwmeester
» De bouwmaterialen
» Het monastieke patroon
» Het verdere verloop
» Korte beschrijving