Professoren

en gastprofessoren

Zij staan in voor:

› Initiatieven gedragen door het Grootseminarie zelf
› Initiatieven van het CCV Centrum voor Christelijk Vormingswerk
in het bisdom Brugge

 

Philippe Hallein HALLEIN Philippe
President Grootseminarie
Professor Moraaltheologie - pastoraaltheologie – homiletiek – stagementor en verantwoordelijke voor het stagejaar

Potterierei 72, 8000 Brugge
050/44.49.54
philippe.hallein@gmx.net

 

Econoom VANHUYSE Antoon
Co÷rdinator - econoom
Potterierei 72, 8000 Brugge
050/44.49.51
econoom@grootseminarie.be

 

 

Hans Debel DEBEL Hans
Stafmedewerker theologische studies
gastprofessor Oud Testament en Hebreeuws
Potterierei 72, 8000 Brugge
050 / 44 49 53
hans.debel@grootseminarie.be

 

Patrick Degrieck DEGRIECK Patrick
professor kerkelijk recht, inleiding Schrift
Knotwilgenstraat 4, 8755 Ruiselede
051/77.08.06
patrickdegrieck@skynet.be

 

Stefaan Franco FRANCO Stefaan
Professor - sacramentenleer - dogmatiek - inleiding liturgie - ecclesiologie - fundamentele theologie - hoofdbibliothecaris
Potterierei 72, 8000 Brugge
050/44.49.55
stefaan.franco@gmail.com

 

 

Henk Laridon LARIDON Henk
Professor - inleiding filosofie - geschiedenis van de filosofie - epistemologie - antropologie - logica en wetenschapsfilosofie - kosmologie - oecumene
Potterierei 72, 8000 Brugge
050/44.49.56
henk.laridon@vives.be

 

Koen Vanhoutte VANHOUTTE Koenraad
Professor liturgie - algemene sacramentenleer
Potterierei 72, 8000 Brugge
050/44.49.50
k.vanhoutte@kerknet.be

 

Gastprofessoren

Jean Bastiaens: Nieuw Testament
Dirk Boone: spiritualiteit
Inge Cordemans: wereldgodsdiensten
Karine Depuydt: psychologie
Annelies Isebaert: godsdienstdidactiek
Marleen Lescroart: bijbelgrieks en kerklatijn
Jean-Luc Meulemeester: kunstgeschiedenis
Jan Parmentier: literatuur en levensbeschouwing
Mia Pieters: verbale vorming
Jean-Paul Robesyn: Lectuur filosofische teksten
Ignace Thevelein: muziek & zang
Jan Van Brugghe: Nederlands
Bert Vanderhaegen: moraalfilosofie
Ignace Verhack: metafysica en theodicea

 

 ^  Top