» Stefaan.franco@skynet.be
Potterierei 72 - 8000 Brugge

« Pagina terug

» Hoofdpagina
» God laat zich ontmoeten

Aanvullende teksten

Over de cursus...
» Globale inhoud cursus Sacramentenleer (pdf)
» Hoe de cursus verwerken? (pdf)
» Bibliografie (pdf)
» Naar het examen Sacramentenleer toe (pdf)

Algemene informatie
» Wat is het verschil tussen een ritueel en een sacrament? (pdf)
» Schema's bij de christologische dimensie van sacramenten (pdf)
» De eigen kleur Geestesgave in de sacramenten
» Pastorale conferentie september 2010

Ziekenzalving
» Hoe ging Jezus Christus om met zieken
» Bijbels fundament ziekenzalving - Jakobus
» Over de ziekenpastoraal van de kerk
» Zegeningsritueel voor een stervende (pdf)

Biecht
» Op zoek naar enkele oorzaken voor de crisis van de biecht
» Het integrale vergevingsmodel van J. Monbourquette

Wijding
» Beknopte nota vrouwen en het dienstpriesterschap
» Over vrouwen en het gewijde priesterschap

 

 

 

 

» Stefaan.franco@skynet.be ^ Naar boven