»» Feestprogramma

175 jaar

  Grootseminarie Brugge

Op 1 oktober 1833 werd de priesteropleiding ondergebracht in de voormalige Duinenabdij aan de Potterierei in Brugge.

Na de opheffing van de Duinenabdij kreeg het gebouwencomplex diverse bestemmingen, onder meer als Ecole Centrale van het Leiedepartement (1798-1803) en als Lycée Impérial (1808-1814), weet Kurt Priem, archivaris van het Grootseminarie.
Tussendoor werden de gebouwen als militair ziekenhuis gebruikt.
In de Hollandse tijd herbergden ze eerst een militair depot en vanaf 1818 opnieuw een atheneum. De vroegere abdijkerk werd een museum voor geconfisqueerde kunstwerken bij de reeds genoemde Ecole Centrale en diende van 1814 tot 1817 als protestantse bidplaats.
Na de Belgische onafhankelijkheid werden de gebouwen door het stadsbestuur ter beschikking gesteld van het heropgerichte bisdom Brugge.
In de nasleep van de Franse Revolutie was het toenmalige bisdom Brugge afgeschaft, in het kader van het Concordaat tussen Napoleon en paus Pius VII van 15 juli 1801, zegt Kurt Priem.

Het eerste bisdom Brugge was opgericht op 12 mei 1559 door paus Paulus IV, in het kader van een geheel nieuwe kerkelijke indeling in de Nederlanden, waartoe ook de oprichting van het aartsbisdom Mechelen behoorde. Dat is volgend jaar 450 jaar geleden.

Nog voor de officiële oprichting van het bisdom - met een bul van paus Gregorius XVI op 27 mei 1834 - woonde Franciscus Renatus Boussen, toen hulpbisschop van Gent en daarna eerste bisschop van het nieuwe bisdom Brugge, zes maanden lang in de vroegere abdij.

Op 1 oktober 1833 werd het eerste academiejaar in het seminarie geopend met 122 seminaristen.
Drieëntwintig van hen vatten toen hun theologische studies aan, zegt Kurt Priem. De anderen hadden voordien gestudeerd aan het grootseminarie van het bisdom Gent waartoe Studenten tijdens de oorlogWest-Vlaanderen toen nog behoorde.
Sindsdien heeft de voormalige Duinenabdij bijna onafgebroken als seminarie voor het bisdom Brugge gediend. Alleen toen het complex begin 1917 door de Duitsers werd opgeëist om er soldaten te huisvesten, moesten de bewoners tijdelijk uitwijken naar diverse adressen in de stad.

«« pagina terug | top | »» Feestprogramma