» Stefaan.franco@skynet.be
Potterierei 72 - 8000 Brugge

« Pagina terug

» Hoofdpagina
» God laat zich ontmoeten
» Actuele vragen

» Zondagsviering

Eucharistie

Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, het dankgebed sprak, het brood in stukken brak en zei: 'Dit is mijn lichaam; het is voor jullie. Blijf dit doen om Mij te gedenken.' Na de maaltijd zei Hij zo ook van de beker: 'Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed. Blijf dit doen om Mij te gedenken, telkens wanneer jullie eruit drinken.' Telkens als u dus dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat Hij komt (1 Kor 11, 23-26).

 

Eucharistie               In de eucharistie vindt de inwijding in het christelijke leven haar bekroning. Zij staat centraal in de geloofsbeleving van christenen en wordt door Vaticanum II dan ook de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd (vgl. Kerkconstitutie, nr. 11). Alle sacramenten staan op haar gericht want de eucharistie is het sacrament bij uitstek van de tegenwoordigheid van de verheerlijkte en verrezen Christus.

Christus is op vele wijzen bij zijn kerk aanwezig: in zijn woord, in het gebed, in de verzamelde gemeenschap (vgl. Mt 18, 20), in de armen, zieken, gevangenen (vgl. Mt 25, 31-46), in de sacramenten, in de persoon van de voorganger enzovoort. Maar nergens is Hij zo intens aanwezig als in de eucharistie.'Dit is mijn Lichaam voor u gegeven. Dit is mijn Bloed, vergoten voor u en voor alle mensen tot vergeving va de zonden'. Zo sprak Jezus op het Laatste Avondmaal. Met de tekenen van het gebroken brood en de vergoten wijn maakte Hij duidelijk wat met Hem op het kruis zou gebeuren: Hij geeft zijn leven voor alle mensen. In de eucharistie komen we in contact met die zelfgave tot het uiterste (offer) van de Heer.

De eucharistie is maaltijd en voedsel. De communie neemt ons op in de intimiteit van Christus: 'wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, leeft in Mij en Ik in hem' (Joh 6, 56). De eucharistie neemt ons op in de verbondenheid met de Heer (vertikaal) en met medemensen (horizontaal): 'Omdat er maar één brood is, vormen we allen één lichaam, want we hebben allen deel aan het ene brood' (1 Kor 10, 16-17). De eucharistie versterkt christenen als kinderen van God en broeders en zusters van elkaar. Vanuit de eucharistie worden christenen ook gezonden. Alles wat zij ontvangen hebben (een woord van verzoening, Schriftwoorden, Geestkracht, de vrede van de Heer, zijn Lichaam en Bloed, Gods milde zegen ...) kunnen zij niet voor zichzelf houden. Voor hen geldt wat Jezus zei tot de twaalf: 'Voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven' (Mt 10, 8).

De eucharistie is niet alleen 'gedachtenis' aan het laatste Avondmaal en de zelfgave van Christus op het kruis. Ze is niet alleen het tegenwoordigstellen van die gebeurtenissen uit het leven van Jezus. De eucharistie is ook het vooruit lopen op het hemels gastmaal. De eucharistie laat ons nu reeds proeven van de ontmoeting met de verrezen Heer. Hier en nu zien we Hem nog gesluierd, sacramenteel aanwezig in brood en wijn. Maar aan het einde van de tijden zullen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht. De eucharistie geeft ons een voorproef van die ontmoeting: 'Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt'.

» Stefaan.franco@skynet.be ^ Naar boven