» Stefaan.franco@skynet.be
Potterierei 72 - 8000 Brugge

« Pagina terug

» Hoofdpagina
» God laat zich ontmoeten
» Actuele vragen

Huwelijk

Ik beloof je man / vrouw te zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven (uit de huwelijksliturgie).

TrouwringenHet onverdiende geluk te mogen beminnen, bemind te worden en samen zorg te mogen dragen voor nieuw leven, heeft mensen steeds doen vermoeden dat hun liefde het louter menselijke overstijgt. Trouwe liefde en de geboorte van nieuw leven zijn voor christenen altijd ervaringen geweest die hen op het spoor brachten van God. In de kerk spreekt men over het sacrament van het huwelijk: in de menselijke levens- en liefdesgemeenschap tussen man en vrouw herkent de kerk Gods liefde. In de kracht van de heilige Geest wordt het huwelijksverbond een teken van Gods liefdevolle nabijheid.

Wat liefde is, leren christenen van Jezus van Nazaret. Zijn leven stond geheel in het teken van de ander. Hij gaf zijn leven voor zijn vrienden, zelfs letterlijk op het kruis. In hun wederzijds gegeven-zijn aan elkaar willen gehuwden die liefde - Christus' liefde voor zijn volk - zichtbaar en tastbaar maken. Daarom erkent de kerk het huwelijksverbond als een sacrament, als een heilig teken waarin Gods liefde concreet wordt. Het sacrament zuivert, bevestigt en stimuleert het waardevolle dat in elk menselijk huwelijk aanwezig is en verdiept het tot een teken van Gods liefde.

De huwelijksgemeenschap steunt voor alles op een bewust en vrij gekozen 'ja' van de huwenden. Het huwelijk als liefdes- en levensgemeenschap tussen man en vrouw kan niet samengaan met dwang of onvrijheid. De huwenden geven zich vrijwillig aan elkaar. Niet voor niets is de eerste vraag die bij de viering van het sacrament aan hen gesteld wordt: 'Ben je uit vrije wil en met de volle instemming van je hart naar hier gekomen om te trouwen?' Tijdens de kerkelijke huwelijksviering beloven zij ook kinderen als een geschenk uit Gods hand te aanvaarden. Ze zijn dankbaar omdat God nieuw leven aan hun liefde wil toevertrouwen.

Naast het gegeven-zijn aan de ander is trouw een ander kenmerk van de goddelijke liefde die in Jezus Christus zichtbaar werd. Jezus bleef trouw aan zijn zending en zijn Vader tot op het kruis. Gehuwde christenen willen deze goddelijke trouw present stellen in onze wereld. Ze kiezen ervoor zo trouw-als-God en zo goed-als-Jezus te zijn voor elkaar. Hun onverbreekbare trouw aan deze ene partner is de menselijke vertaling van Christus' onverbreekbaar trouwe liefde voor zijn mensen. Dat dit een opgave is, merken we vandaag heel sterk. Ze is te groot om louter op eigen kracht aan te kunnen. In het huwelijkssacrament ontvangen de huwenden de Geest van Jezus om hun menselijk hart te verrijken. Ze mogen ook de steun ontmoeten van de geloofsgemeenschap die gelooft in de trouwe liefde.

» Stefaan.franco@skynet.be ^ Naar boven